Jesteśmy notowanym na GPW liderem rynku wyspecjalizowanych usług
z zakresu marketingu sensorycznego w Polsce.

"Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu chciałem podziękować naszym pracownikom i partnerom, dzięki którym miniony rok był tak udany dla Grupy IMS. W kolejny rok wchodzimy jeszcze silniejsi i gotowi do wykorzystania ogromnego potencjału, który przed sobą widzimy. Wszystkim Akcjonariuszom, którzy są dziś z nami, dziękujemy za zaufanie."
"Miniony rok, to kolejny udany okres dla naszej organizacji, który zaznaczył się dynamicznym wzrostem biznesu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach finansowych."
"Wzrosty przychodów i zysków to efekt realizowanej strategii rozwoju naszej Grupy Kapitałowej. Cieszymy się, że przyjęty model rozwoju jest trafny i pozwala budować wartość dla Akcjonariuszy."
"Podtrzymujemy naszą politykę dywidendową, która zakłada, że Zarząd będzie proponować przeznaczanie na dywidendę minimalnie 60% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej."
Michał Kornacki - Prezes Zarządu
Zobacz List Prezesa Zarządu
O grupie IMS

Struktura IMS S.A. to obecnie departamenty dostarczające różnego rodzaju wiedzę i produkty: IMS media (reklama), IMS sensory (usługi marketingu sensorycznego audio, aroma, Digital Signage), a także spółki IMS r&d (technologia i rozwój produktów) i IMS events (reklama i działania specjalne).

IMS sensory

Audiomarketing – przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i usługi reklamowe audio),
Aromamarketing – działania z zakresu aromamarketingu obejmują tworzenie indywidualnych projektów zapachowych, uwzględniających wizerunek marki oraz specyfikę miejsca sprzedaży,
Digital Signage – produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty wideo, usługi reklamowe wideo oraz dystrybucja sprzętu i kontentu Digital Signage).

IMS media

IMS media dostarcza swoje usługi i nośniki reklamowe oraz obsługuje w zakresie usług abonamentowych ponad 17 tys. lokalizacji w całej Polsce i zagranicą, dostarczając także usługi mediowe i emitując reklamy w sieci audio i Digital Signage „in-store”, które docierają rocznie do około 270 mln osób. IMS media oferuje reklamy w takich nośnikach jak In Store TV, In store radio oraz POS TV.

IMS events

IMS events sp. z o.o. (dawniej Entertainment Group sp. z o.o.) realizuje kompleksowo działania z zakresu event marketingu: premiery nowych produktów, konferencje, szkolenia, wyjazdy integracyjne, całościowe kampanie marketingowe.

Każde zlecenie przygotowywane jest kompleksowo – od strategii po jej realizację i analizę końcową. Zakres działań Spółki obejmuje również niestandardowe formy komunikacji oraz eventów takie jak Pop Up Story, działania z zakresu Spirits Marketingu oraz Digital Signage Entertaintment.

IMS r&d

IMS r&d sp. z o.o. (dawniej Tech Cave sp. z o.o.) prowadzi w Grupie Kapitałowej IMS działalność badawczo-rozwojową w zakresie nowych urządzeń i systemów. Spółka pracuje nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami urządzeń do marketingu sensorycznego wykorzystywanymi w całej Grupie Kapitałowej (np. serwery do nadawania muzyki i wyświetlania kontentu Digital Signage) oraz autorskimi, interaktywnymi aplikacjami multimedialnymi. Jest producentem m.in. Systemu Lokalizator,  Rabatomat oraz TCadvert.

Dowiedz się więcej o grupie IMS
Wyniki finansowe

 

 • 2017 Rok 48 054  tys. zł
 • 2018 Rok 52 695  tys. zł
 • 2017 Rok 9 890  tys. zł
 • 2018 Rok 12 073  tys. zł
 • 2017 Rok 7 857  tys. zł
 • 2018 Rok 9 289  tys. zł
Przejdź do Kreatora danych online
Kalendarium wydarzeń

Strona IMS S.A. www.imssensory.com znalazła się w TOP 3 małych spółek giełdowych w II etapie konkursu „Złota strona Emitenta XI”

17 KWIETNIA
26 KWIETNIA

Publikacja raportu rocznego jednostkowego IMS i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej IMS za 2018 r.

Wyróżnienie dla IMS S.A. za najwyższy poziom relacji inwestorskich skierowany do inwestorów indywidualnych

22 MAJA
23 MAJA

Ogłoszenie prognozy finansowej Grupy Kapitałowej IMS na 2018 rok

Publikacja raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej IMS za I kwartał 2018 r.

29 MAJA
25-27 MAJA

Udział w 22 Konferencji WallStreet

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

6 CZERWCA
27 CZERWCA

Wypłata dywidendy za rok 2017 – najwyższa dywidenda w historii Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

31 LIPCA
29 SIERPNIA

Publikacja raportu półrocznego Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2018 r.

Przejęcie APR Sp. z o.o. – podmiotu z branży IMS S.A.

15 PAŹDZIERNIKA
15 LISTOPADA

Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej projektu szaf grających

Publikacja raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej IMS za III kwartał 2018 r.

22 LISTOPADA
28 LISTOPADA

Powołanie (od 1 stycznia 2019 r.) nowego członka Zarządu – Wojciecha Piwockiego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

29 LISTOPADA
29 LISTOPADA

Powołanie spółki Muzola Sp. z o.o. – spółka celowa do realizacji projektu szaf grających

Przejdź do kalendarza
Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Grupy IMS opiera się na realizacji wzrostu wartości poprzez:

 • Wzrost liczby lokalizacji abonamentowych audio, wideo
  i aroma obsługiwanych przez Grupę
 • Pozyskanie nowych segmentów rynku
 • Rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych
 • Konsolidacja rynku
 • Zdobycie pozycji lidera marketingu sensorycznego w Europie
 • Poszukiwanie rentownych podmiotów o dużych perspektywach wzrostu
 • Przejęcie APR Sp. z o.o.
 • Rozszerzanie i dopełnianie aktualnej oferty
 • Realizacja projektu Aroma Next Generation
 • Praca nad nowymi produktami umożliwiającymi dotarcie do nowych obszarów np. rabatomaty, fotobudki
Przejdź do Strategii rozwoju
Nagrody i wyróżnienia
Wyróżnienie na Konferencji WallStreet
Wyróżnienie na Konferencji WallStreet
"TOP 3" małych spółek giełdowych w II etapie konkursu Złota Strona Emitenta
"TOP 3" w XI edycji Złota Strona Emitenta
Heros Rynku Kapitałowego 2017
Polish Digital Signage Association Awards 2017
Wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie
Wyróżnienie za najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie
Gazele Biznesu 2016
Gazele Biznesu 2016
The Best Annual Report 2016 za Raport on-line 2016
The Best Annual Report 2016 za Raport on-line 2016
II etap VIII edycji Złota Strona Emitenta
II etap VIII edycji Złota Strona Emitenta
Gazele Biznesu 2015
Gazele Biznesu 2015
Lider Przedsiębiorczości 2015
Lider Przedsiębiorczości 2015
PDSA Awards 2015 „Wzorcowa instalacja Digital Signage” oraz „Najlepszy content Digital Signage”
Gepard Biznesu 2015
Gepard Biznesu 2015
Gepard Biznesu dla IMS r&d sp. z o.o.
Gepard Biznesu dla IMS r&d sp. z o.o.
Przejdź do Nagród i wyróżnień