Skonsolidowane sprawozdania finansowe ARCHIWUM za lata 2012-2017

2012

 1. Grupa IMS 2012 List Prezesa
 2. Grupa IMS 2012 opinia i raport audytora
 3. Grupa IMS 2012 oświadczenia
 4. Grupa IMS 2012 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 5. Grupa IMS 2012 sprawozdanie z działalności Zarządu
   

2013

 1. Grupa IMS 2013 List Prezesa Zarządu
 2. Grupa IMS 2013 opinia audytora
 3. Grupa IMS 2013 raport audytora
 4. Grupa IMS 2013 oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowe
 5. Grupa IMS 2013 oświadczenie w sprawie wyboru audytora
 6. Grupa IMS 2013 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 7. Grupa IMS 2013 sprawozdanie z działalności Zarządu
   

2014

 1. Grupa IMS 2014 List Prezesa Zarzadu
 2. Grupa IMS 2014 opinia audytora
 3. Grupa IMS 2014 raport audytora cz. I
 4. Grupa IMS 2014 raport audytora cz. II
 5. Grupa IMS 2014 oświadczenie w sprawie rzetelności sporzadzenia sprawozdania finansowego
 6. Grupa IMS 2014 oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu oprawnionego do badania sprawozdan finansowych
 7. Grupa IMS 2014 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 8. Grupa IMS 2014 sprawozdanie z dzialalności Zarządu


2015

 1. Grupa IMS 2015 List Prezesa Zarządu
 2. Grupa IMS 2015 opinia i raport audytora
 3. Grupa IMS 2015 oświadczenia Zarządu
 4. Grupa IMS 2015 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 5. Grupa IMS 2015 sprawozdanie z działalności Zarzadu


2016

 1. Grupa IMS 2016 List Prezesa Zarządu
 2. Grupa IMS 2016 opinia i raport audytora
 3. Grupa IMS 2016 oświadczenie Zarządu
 4. Grupa IMS 2016 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 5. Grupa IMS 2016 sprawozdanie z działalności Zarządu


2017

 1. Grupa IMS 2017 List Prezesa Zarządu
 2. Grupa IMS 2017 oświadczenia Zarządu
 3. Grupa IMS 2017 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 4. Grupa IMS 2017 sprawozdanie biegłego rewidenta
 5. Grupa IMS 2017 sprawozdanie z działalności zarządu